1st Teresa O Neill (23) nett 66, 2nd Mary Delahunty(31) nett 68 cb, 3rd Kathleen Lanigan (23) nett 68.  Best Gross: Judy Dick (10) gross 81,

4th Ashling Costello(16) nett 69.

Front 9:  Hilery Dick (18)  nett 33.  Back 9: Ashling Boote (33) Nett 31.

Past Captains:  Sinead Kearney (11) nett 74

36 Plus Handicap: Mary O driscoll (36) nett 75

9 Hole  Stableford:  Paula Bambrick (38)  nett 13